Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

O nás

O nás

Naši vyškolení pracovníci s dlouholetými zkušenostmi jsou Vám k dispozici. Dokážeme si poradit jak s mechanickými vadami, tak i s poruchami elektroniky.


Pokud máte jakýkoliv problém se svými zařízeními, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formulářů.

 
Po vzájemné konzultaci a popisu závady Vám sdělíme předběžnou cenu za odstranění problému a dobu, kdy k Vám přijedeme. Konečným aktem je pak vystavení Protokolu o kontrole provozuschopnosti a údržbě požárně bezpečnostního zařízení.


 

Vážení uživatelé požárně bezpečnostních zařízení,


upozorňujeme Vás tímto, že na veškerých výrobcích společnosti AVAPS s.r.o. instalovaných v ČR je nutné provádět pravidelnou údržbu a pravidelné kontroly provozuschopnosti dle platných právních předpisů, zejm. dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. Pravidelná údržba, záruční kontrola a pravidelná kontrola provozuschopnosti je placená a musí být prováděna v souladu s dokumentací výrobku, a to počínaje dnem instalace, respektive od první výchozí kontroly (doklad o montáži).

Jak fungujeme:

Rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku na pravidelné kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení nebo Vám můžeme nabídnout uzavření Smlouvy o poskytování servisu požárních uzávěrů.

Nemáte uzavřenou Smlouvu o poskytování servisu PU – kontroly provozuschopnosti provádíme na základě objednávky a zákazník si termín řádného provedení kontrol hlídá sám.

Máte uzavřenou Smlouvu o poskytování servisu PU – včas Vás upozorníme na blížící se termín kontroly, garantujeme nižší a pevně stanovenou cenu, provádíme mimořádné servisní zásahy a další.

AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Zobrazit celou mapu